XX AMW Selectie NF Editions

Dit zijn catalogi die in het bijzonder de machinale bewerkingen uit de dagelijkse praktijk weergeven. Dus dat wat plaats vindt bij producerende bedrijven van machine-onderdelen.

Daarom behandelen onze katalogie aspecten als:

– werkstukmaterialen en de indeling daarvan

– bijbehorende snijcondities naar snijmateriaal

– probleemstellingen en oplossingen

– bewerkingsvoorbeelden

– berekeningen voor capaciteiten

– mogelijkheden voor klantspecifieke bewerkingsmethodieken en gereedschappen

 

Een drieluik aan catalogi die in gaat op de verspanende bewerkingen van non-ferro materialen, kunststoffen, composieten en de meer abrasieve legeringen uit de materiaalgroep N.

Centraal staan de roterende bewerkingen.  

 

Voor gedetaileerde informatie klikt U op de onderstaande afbeeldingen:

 

NF Edition deel 1 Monoblock uitvoeringen